/ autor /   Nezařazené / 0 x komentář

Projekt „Jezdectví – společná vášeň“

2.4. 2017

lkj_logo_orygstajkincl bílé

 

Projekt spolupráce mezi partnery: sdružením LKJ Moszna a jezdeckým klubem z České republiky Stáj Kincl, nazvaný JEZDECTVÍ – SPOLEČNÁ VÁŠEŇ, realizovaný v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (2. výzva Fondu Mikroprojektů v Euroregionu Praděd) je již ve fázi realizace.

V únoru se uskutečnilo setkání zástupců obou klubů u českého partnera Stáj Kincl v obci Skály, region Horní Město, za účelem projednání na březen plánovaných aktivit spojených s realizací projektu.

Příjezd na místo, do stáje Kincl, byl značnou výzvou z důvodu bohaté sněhové nadílky ze dne předcházejícího setkání. Unikátní umístění jezdeckého střediska našeho partnera – v srdci opavských hor – může v zimním období kromě široké jezdecké nabídky pro děti a mládež zaujmout také milovníky zimních sportů. S hrnkem skvělého, horkého čaje jsme připravovali vzhled a obsah informačního letáku, který vyjde ve 4 jazycích a bude obsahovat informace o jezdecké a turistické nabídce obou partnerů a dalších jezdeckých středisek působících na území Euroregionu Praděd. Podle našich dosavadních informací to bude první a doposud jediný informační leták přinášející informace o nabídce jezdeckých středisek na obou stranách hranice.

Během setkání jsme dále projednali detaily třídenního školení, plánovaného ve dnech 14.–16. 6. 2017. Zástupce českého partnera upozornil na značný zájem ze strany účastníků z České republiky o otázky související se skákáním přes překážky, což vedle ostatních témat, včetně problematiky zajíždění a psychologie práce s koněm, bylo zařazeno na program školení.

Na závěr března 2017 bylo určeno datum dokončení přípravy podkladů pro informační leták a dohodnutí tématiky školení před závody plánovanými v období 17.–18. 6. 2017.

Následující setkání proběhne v sídle polského partnera v Moszné v dubnu 2017.

logo EU

Logo ER P

25.1. 2017

Druhé zasedání řídícího Euroregionální komise v prosinci 2016 ve Zlatých Horách schálilo realizovat žádost Lidového jezdeckého klubu Moszna (Ludowego Klubu Jeździeckiego Moszna) ve spolupráci s jezdeckým klubem v České republice Stáj Kincl z.s. s názvem: „JEZDECTVÍ – SPOLEČNÁ VÁŠEŇ“ – „JEŹDZIECWTO –WSPÓLNA PASJA“. Toto je druhá výzva v Microregionu – Euroregion Praděd, realizován v rámci programu INTEREG V-A Česká republika-Polsko.

Na začátku roku 2017 je plánováno první zasedání partnerů, aby projednali podrobnosti o projektu.lkj_logo_oryg

logo EULogo ER P